Sản phẩm

NÓN BẢO HỘ LAO ĐỘNG BB N.80 N.81 HN.90

NÓN BB -N80 NHỰA KÍNH TRONG:

NÓN BB-N81 NHỰA KÍNH ĐEN:

      CHẤT LIỆU : HDPE

      TRỌNG LƯỢNG : 490+-10G

NÓN BB -HN90 NÓN BẢO HỘ MẶT NẠ HÀN:

      CHẤT LIỆU NÓN: HDPE

      CHẤT LIỆU MẶT NẠ : PP

     TRỌNG LƯỢNG : 640+-10G

Quảng cáo
Sản phẩm khác

Đăng ký đặt hàng

dat hang